DEV Community

Cover image for AppBar Widget 💫 🌌 ✨
Gülsen Keskin
Gülsen Keskin

Posted on

 

AppBar Widget 💫 🌌 ✨

AppBar widget

AppBar genellikle, onu belirli bir yükseklikte ekranın üst kısmına sabitleyen Scaffold.appBar özelliğinde kullanılır.

AppBar'ın en dikkat çekici özelliği, navigasyon özellikleri sağlamasıdır. Uygulama çubuğunun üst öğesi bir scaffold ise ve drawer argument'i null değilse, otomatik olarak bir menü düğmesi ekler. Uygulamanızın navigator'ı, "geri" gidebilen bir sayfada olduğunuzu algılarsa (bir tarayıcının geri düğmesi gibi), otomatik olarak bir geri butonu ekler.

AppBar widget'ında, widget'ları argüman olarak bekleyen birden çok parametre vardır. Bu bağımsız değişkenler(arguments), app bar'daki belirli konumlara karşılık gelir.

AppBar widget'ının en önemli özellikleri
Image description

Menü düğmelerini ve geri düğmelerini işleyen özelliğe leading action adı verilir ve AppBar.leading ve AppBar.automaticImplyLeading özellikleriyle yapılandırılabilir.
Örneğin, bir menü butonunun görünmesini istemiyor olabilirsiniz. AppBar.automaticallyImplyLeading öğesini false olarak ayarlayabilir ve ardından önde gelen argümanı istediğiniz widget'a iletebilirsiniz. Bu, o widget'ı app bar'ın en sol tarafına yerleştirmeye çalışacaktır.

Resource: Flutter in Action chapter-4 ✨

Top comments (0)

Here is a post you might want to check out:

Regex for lazy developers

regex for lazy devs

Sorry for the callout 😆