DEV Community

Cover image for Flutter initState 💫 🌌 ✨
Gülsen Keskin
Gülsen Keskin

Posted on

 

Flutter initState 💫 🌌 ✨

initState

State objesinin, widget öğesi ağaca monte edilir edilmez çağrılan initState adlı bir methodu vardır. State.initState methodu, Flutter ekranı boyamaya çalışmadan önce gereken tüm verileri başlattığınız methoddur.

Flutter bir stateful widget ve onun state objesini oluşturduğunda, yapacağı ilk şey initState methodunu çağırmaktır.

Örneğin, widget'ın build methodu çağrılmadan ve herhangi bir şey işlenmeden önce API'den veri çekmek ya da bir String'in doğru şekilde biçimlendirildiğinden emin olmak isteyebilirsiniz:

class FirstNameTextState extends State<FirstNameText> {
  String name;

  FirstNameTextState(this.name);

  @override
  initState() {
    super.initState();
    name = name.toUpperCase();
  }

  Widget build(BuildContext context) {
    return Text(name);
  }
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

State objesinde birkaç başka yaşam döngüsü yöntemi daha vardır.

Image description

Bunları daha sonra ele alacağız ancak şimdilik, initState ve setState'in var olduğunu ve bunların ne zaman kullanılacağını bilmek önemlidir.
initState, her state objesi oluşturulduğunda bir kez çağrılır. setState, Flutter'ın yeniden oluşturmasını(render) istediğiniz zaman, geliştirici olarak sizin tarafınızdan çağrılır.

Resource: Flutter in Action chapter-3

Top comments (0)

An Animated Guide to Node.js Event Loop

Node.js doesn’t stop from running other operations because of Libuv, a C++ library responsible for the event loop and asynchronously handling tasks such as network requests, DNS resolution, file system operations, data encryption, etc.

What happens under the hood when Node.js works on tasks such as database queries? We will explore it by following this piece of code step by step.