DEV Community

Cover image for MaterialApp widget 💫 🌌 ✨
Gülsen Keskin
Gülsen Keskin

Posted on

 

MaterialApp widget 💫 🌌 ✨

MaterialApp widget aracı, tüm widget öğesi alt ağacını etkileyen bir dizi avantaj sağlar.

MaterialApp, Flutter: WidgetsApp tarafından sağlanan generic top-level widget'ın bir uzantısıdır. WidgetsApp, navigator ayarlamak ve uygulama genelinde bir tema kullanmak gibi çoğu mobil uygulama için gerekli olan bir dizi özelliği soyutlayan bir widget'dır. WidgetsApp tamamen özelleştirilebilir ve default yapılandırma, stil veya uygulamanızın kullanıcı arayüzünün nasıl yapılandırıldığı hakkında herhangi bir varsayımda bulunmaz. Bu nedenle, uygulamanızdaki bazı zor işlevsellik parçalarını soyutlarken, kurulumu MaterialApp veya CupertinoApp'tan daha fazla çalışma gerektirir. WidgetsApp, MaterialApp ve CupertinoApp için bir temel sınıftır ve doğrudan geliştirici tarafından nadiren kullanılır.

Material widget kitaplığındaki tüm widget'lar, standart Google görünümüne ve hissine sahiptir.

Resource: Flutter in Action chapter-4 ✨

Top comments (0)

An Animated Guide to Node.js Event Loop

Node.js doesn’t stop from running other operations because of Libuv, a C++ library responsible for the event loop and asynchronously handling tasks such as network requests, DNS resolution, file system operations, data encryption, etc.

What happens under the hood when Node.js works on tasks such as database queries? We will explore it by following this piece of code step by step.