๐Ÿ…ฐ๐Ÿ…ฝ๐Ÿ†ƒ๐Ÿ…ธ๐Ÿ†€๐Ÿ†„๐Ÿ…ด ๐Ÿ„ถ๐Ÿ„ท๐Ÿ„พ๐Ÿ…‚๐Ÿ…ƒ profile image
ฤฐฬปฬฆฬฅอ… ฬปออ–ฬ’aอ”ฬณฬ‹mฬชอ’ ฬ„a nฬฌeฬฉอ†rฬนอคฬ€dฬชฬนฬฬ lอ–อ•ฬบอฆอญoฬฐฬฎอฉอจฬšvอ‡อฬžอ’อญeฬบอ™ฬฬ‰อฏsฬบอคองอŒอ‘ ฬฌฬคฬนฬŠฬ‚lฬ–ฬณฬ–ฬอ›ศ‡อ‰อ‰อฬ‡aฬ˜ฬฆอ‚อ’อญrอ•อ–ฬ˜อซฬ…nฬฌฬŸอฎฬ“ฬ“iอ™อ‘อฃฬˆฬอฉnฬผอ”อ‹อจฬšgฬฉฬŸอšฬ’ฬพ and computers