DEV Community

Discussion on: Let's talk about Linux

roelofjanelsinga profile image
Roelof Jan Elsinga

Haha dat hoor ik vaker inderdaad! Ik heb hem ook al met het Linux virus aangestoken 😅

Thread Thread
puchkii profile image
Kevin Blank

Lekker bezig, Linux for the win!