DEV Community

loading...
ThuongMaiDienTuEduVN profile picture

ThuongMaiDienTuEduVN

ThuongMaiDienTuEduVN - Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về thương mại điện tử - Tự học thiết kế web, hướng dẫn kinh doanh, bán hàng online, kinh nghiệm marketing online hiệu quả

Location Ho Chi Minh City, Viet Nam Joined Joined on  Personal website https://thuongmaidientu.edu.vn/ github website twitter website
Work

Content Writer at MBN Company