DEV Community

loading...

Discussion on: Türkiye Açık Kaynak Platformu Çevrim İçi Pardus Yarışması Projeleri

Collapse
turker_tunali profile image
Türker TUNALI ⚡

Hazırladığımız ekran görüntülerine buradan bakılabilir. kod.pardus.org.tr/turker.tunali/uf...