DEV Community

Cover image for Data types in Python (Dutch)
compilerboiler
compilerboiler

Posted on

Data types in Python (Dutch)

Je kunt nooit een efficiënte programmeur zijn zonder de data typen en algoritmes te beheersen.

Problemen oplossen bij het programmeren is onmogelijk zonder de basis.
Ongeacht op welk aspect van de python-programmering u zich wilt richten, kunt u niet voorbijgaan aan de data types.

Elke variable heeft een datatype, ook al is deze niet expliciet gedefinieerd.

Primitieve gegevensstructuren

 • Integers : Wordt gebruikt om numerieke gegevens weer te geven, meer bepaald hele getallen van negatief oneindig tot oneindig, zoals 2,3, -100000, 10000.

 • Float : 'Float' staat voor floating point number. Het wordt gebruikt voor rationele getallen die gewoonlijk eindigen met een decimaal getal, zoals 1.1,1.2,3.93 enz.

 • String : Strings zijn een verzameling van karakters, woorden of andere tekens. In Python worden strings gecreëerd door een reeks karakters in te sluiten binnen een paar dubbele of enkele aanhalingstekens.

x = "Hello World"

Booleaan

Het is een ingebouwd gegevenstype dat de waarden TRUE of FALSE kan aannemen.

x = True
y = False

Lijsten

Een lijst is een set van nul of meer objecten. Dit kunnen integers zijn maar ook floats, booleans of andere data typen

 • Voordelen: Verwisselbaar en geordend. Gemakkelijk te begrijpen. Relatief efficiënt geheugengebruik.
 • Nadelen: Zoeken is O(n).

Gebruik vierkante haakjes om een lijst te maken:

  mylist = [ ]
  mylist = [1,2,3]
  mylist = ['a', 'b', 'c', [1,2,3] ] # 4 elementen 

Tupels

Onveranderlijke, geordende reeksen die verschillende objecten kunnen bevatten

 • Voordelen: Onveranderlijk en geordend. Relatief efficiënt geheugengebruik (meer dan lijsten).
 • Nadelen: Zoeken is O(n). Moeilijk te begrijpen voor veel Python-nieuwkomers.
x = (3,)
y = (1,2,3,)

Dictionary

Paren (sleutels en waarden) van objecten. Sleutels moeten hashable zijn.

 • Voordelen: O(1) zoeken naar sleutels.
 • Nadelen: Alleen zoeken met sleutel.
x = { 'Dev':'Developer', 'Ops':'Operator' }

Top comments (0)