DEV Community

Cover image for Random nummers in Python (Dutch)
compilerboiler
compilerboiler

Posted on

Random nummers in Python (Dutch)

In Python kunt u met de random module willekeurige getallen genereren. Om deze module te laden gebruikt u de regel

    import random

Voor het genereren van 10 getallen tussen 1 en 10 kunt u gebruik maken de randint method:

import random

for x in range(10):
    print(random.randint(1,11))

dit zijn pseudo-random getallen

Het laagst mogelijke getal hier is 1 en het maximum getal 10. De for loop wordt gebruikt om dit 10 keer te herhalen.

Als je in plaats van random gehele getallen, komma getallen wilt, kun je de method uniform() gebruiken zoals in dit voorbeeld

Random voorbeelden

Om een groter aantal random getallen te krijgen, kunt je de for-loop gebruiken. Bv je wilt 20 nummers genereren:

import random

for x in range(20):
    print(random.randint(1,11))

Voor 50 nummers te genereren:

import random

for x in range(50):
    print(random.randint(1,11))

Om getallen tussen 1 en 100 te krijgen kunt je gebruik maken van randint():

print(random.randint(1,101))

of in een oplossing met een for loop

import random

for x in range(50):
    print(random.randint(1,101))

Gerelateerde links:

Top comments (0)