DEV Community

loading...

Tomcat Là Gì- Tìm Hiểu Tổng Quan Về Apache Tomcat

tuyendungitnavi profile image Tuyển dụng ITnavi ・1 min read

Apache Tomcat là gì- Đây là một loại web server HTTP được phát triển bởi Apache Software Foundation, nó có khả năng hỗ trợ mạnh cho các ứng dụng Java. Xem chi tiết tại: https://blog.itnavi.com.vn/apache-tomcat-la-gi/

Discussion

pic
Editor guide