DEV Community

loading...

Closure Là Gì- Kiến Thức Tổng Quan Developer Nên Nắm Vững 

tuyendungitnavi profile image Tuyển dụng ITnavi ・1 min read

Closures là một trong những yếu tố quan trọng quyết định xem bạn có được được tăng lương hay không.Vậy Closure là gì , có tính năng nổi bật gì. Xem chi tiết tại: https://blog.itnavi.com.vn/closure-la-gi/

Discussion

pic
Editor guide