DEV Community

Cover image for Terminal kommandalari | PART 5
sardorbek095
sardorbek095

Posted on

Terminal kommandalari | PART 5

Bu post Terminal kommandalari PART 4 ning uzviy davomi desak ham bo'ladi

  • g++ main.cpp -o dastur && ./dastur

main.cpp nomli faylni kompilatsiya qiladi va darhol ishga tushiradi

  • alias run='g++ main.cpp -o dastur && ./dastur'

yuqoridagi komanda uchun run deb yozish kifoya. Bu oraqli siz shu papkadagi main.cpp faylni kompilatsiya qilib darhol ishga tushirib beradi!

Image description

Top comments (0)