DEV Community

Cover image for C++ foundation | Maxsus belgilar
sardorbek095
sardorbek095

Posted on

C++ foundation | Maxsus belgilar

C++ da string va maxsus belgilar!

1) \ - escape character. Bu belgi orqali string (tekst) ichida maxsus komandalar yoki belgilar yozish uchun ishlatiladi.

string ichida yozish mumkin bo'lmagan ba'zi belgilar mavjud. Msilo uchun "Men qat'iy qaror qildim" deb chop etish uchun C++ da "Men "qat'iy" qaror qabul qildim" deb yozish xatolik beradi. Bunga sabab string ichida tutiq belgisi ishlatilsa(') belgisi ishlatisa, string tugaganini anglatadi.
Shuning uchun bunday ta'qiqlangan belgilarni yozish uchun \ ishlatiladi.

2) \ belgisini o'zini chop etish uchun nima qilamiz!?

 • \\ ikta slash qilib yozamiz shunda

Misol uchun:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  cout << "Slash \\ chiqaramiz" << endl;
  return 0;
}

-----natijasi----- Slash \ chiqaramiz

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

3) \t - Tab

 • \t - vazifasi stringda yoki ishlayotgan qatoringizda oddiy space*dan ko'ra kattaroq *space joy ajratib beradi (4 bo'sh katak miqdorida)

Misol uchun:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  cout << "Bo'sh\t katak" << endl;
  return 0;
}

-----natijasi----- Bo'sh  katak

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

4) // iktalik slash

 • Kommentariyalar(izohlar)

Kommentariya- siz yozgan qatordagi code nima vazifani yoki natijani berishi haqida izoh beriladi!
Kompilyator kommentariyada ko'rinadigan hamma narsani e'tiborsiz qoldiradi, shuning uchun bu ma'lumotlarning hech birini natijasini chiqarmaydi!

 • Iktalik slash // bilan boshlangan kommentariya(izoh) bir qatorli kommentariya(izoh) deyiladi. Chiziqlar kompilyatorga satr oxirigacha keyingi barcha narsalarni e'tiborsiz qoldirishni aytadi.

Misol uchun:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int a = 3;
  int b = 4;
  c = a * b;
  cout << "c" = c; //Bu ifoda orqali a va b ni ko'paytmasini *console* ga chiqaradi

  return 0;
}

-----natijasi----- c = 12 
e'tibor bergan bo'lsangiz ekranga ikki slash ichidagi izohni console ga chiqarmadi

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Eslatma! mishka orqali o'zingizga kerakli bo'lgan kodelarni belgilab ctrl+/ birgalikda bosib shu belgilaganlaringizni hammasini kommentariyaga olsa bo'ladi

Misol uchun:

Belgilangan qatorlarni kommentariyaga olish

Berilgan ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa biz hursandmiz! Alhamdulillah

Top comments (1)

Collapse
 
andreishen profile image
Andrei Shen

hi