DEV Community

Discussion on: Waar kun je Flask voor gebruiken? (Dutch)

Collapse
amigosmaker profile image
amigos-maker Author • Edited

I'm Dutch too / Ik ben ook Nederlands :) Ik zie geen reden om niet in mijn eigen taal te schrijven. Altijd alles in het Engels lijkt me geen goed streven :)