DEV Community

MustafaSamedYeyin
MustafaSamedYeyin

Posted on

Asp.net core Logging Giriş.

Logging Nedir ?

Uygulamamızda bilgileri ve özellikle hataları görmemizi/kaydetmemizi sağlar.

Log: Kayıt, demektir.

Asp.net core'da default log sağlayıcıları/provider'ları nelerdir ?

1.) Console
2.) Debug
3.) EventSource
4.) EventLog: Windows'ta çalışır sadece.

Asp.net core provider'ları nasıl eklenir ?

Default olarak bir asp.net core projesi açtığınız da program.cs aşağıdaki gibidir :

public class Program
{
  public static void Main(string[] args)
  {
    CreateHostBuilder(args).Build().Run();
  }

  public static IHostBuilder CreateHostBuilder(string[] args) =>
    Host.CreateDefaultBuilder(args) // burada provider'lar eklenir.
      .ConfigureWebHostDefaults(webBuilder =>
      {
        webBuilder.UseStartup<Startup>();
      });
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Host.CreateDefaultBuilder(args) komutu provider'ları uygulamamıza ekler.

Logging hakkında bir dahaki yazımda görüşmek dileğiyle.

En iyi dileklerim ile.

Mustafa Samed Yeyin.

Top comments (0)