DEV Community

Cover image for Jak zrobić quiz wielokrotnego wyboru
Oskar Woźniak
Oskar Woźniak

Posted on • Originally published at ispring.pl

 

Jak zrobić quiz wielokrotnego wyboru

Quizy wielokrotnego wyboru to jedne z najskuteczniejszych sposobów sprawdzenia wiedzy uczniów. W tym artykule pokażemy, jak zrobić quiz wielokrotnego wyboru z iSpring Suite w 8 prostych krokach.
Przewodnik krok po kroku do tworzenia testów online wielokrotnego wyboru

Czytaj dalej > https://www.ispring.pl/blog/jak-zrobic-quiz

Top comments (0)

50 CLI Tools You Can't Live Without

The top 50 must-have CLI tools, including some scripts to help you automate the installation and updating of these tools on various systems/distros.