loading...

Discussion on: Why Most Developers Fear CSS

Collapse
steffenpedersen profile image
Steffen Pedersen Author

I completely agree. There are just so many developers having a biased opinion on CSS. And there are so many with a bad attitude. I think I will use the saying that knowledge is the best cure against fear 😃

Collapse
brandelune profile image
Jean-Christophe Helary

Jeg må ikke frygte.
Frygt dræber sindet.
Frygt er dødens forløber, der medfører den totale udslettelse.
Jeg vil gøre front mod min frygt.
Jeg vil tillade den at gå forbi mig og igennem mig.
Og når den har passeret, vil jeg vende mit indre øje mod dens vej.
Hvor frygten gik, vil intet være. Kun jeg vil være tilbage.