DEV Community

loading...

Discussion on: Türkiye Açık Kaynak Platformu Çevrim İçi Pardus Yarışması Projeleri

Collapse
turker_tunali profile image
Türker TUNALI ⚡

Hazırladığımız eğitim serisi youtube.com/playlist?list=PLpSy1E-...