DEV Community

Abdumutal
Abdumutal

Posted on

 

Terminal komandalari | 4, 5

Part 4

Date

mkdir $(date '+%d--%m-%Y')

  • Bu komanda asosan sizga (dd-mm-yyyy) ya'ni hozirgi vaqtdagi sana nomi bilan papka yaratishga yordam beradi.

echo $(date '+%d--%m-%Y')

  • Bu komanda asosan sizga (dd-mm-yyyy) ya'ni hozirgi vaqtdagi sanani ekranga chop etishga yordam beradi.

Part 5

g++ main.cpp -o dastur && ./dastur

Ushbu komanda sizga ko'p marotaba vscode da g++ main.cpp keyin ./a.out deyishni oldini oladi.

alias run='g++ main.cpp -o dastur && ./dastur'

bu komanda yuqoridagi komandani yanada qisqa qilib bera oladi
yuqoridagi run so'zini o'rniga start, go va shunga o'xshagan so'zlarni qo'yish mumkin.

Top comments (0)