DEV Community

Abdumutal
Abdumutal

Posted on

 

C++ dagi maxsus belgilar

\n

\n - backslash n
Ushbu belgi string ichiga yoziladi. Bu belgi bor joydan yangi qatorga yoziladi. Masalan ⬇️

    cout << "Salom\n dunyo." << endl;

Salom
  dunyo.
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

\t

Backslash tab
Bu ham string ichida yoziladi va bu bo'lgan joy tab tugmasi bosilgada chiqadigan masofada joy bo'sh qoldirib ketiladi. ⬇️

cout << "olma\tbehi\tanor"

olma   behi   anor
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

\b

backslash b

cout << "olma\b bexi" << endl;

olm bexi
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu \b oldingi 1 dona belgini o'chirib yuboradi.

Top comments (1)

Collapse
 
heyumid profile image
Umid

Don't stopping!

Regex for lazy developers

regex for lazy devs

You know who you are. Sorry for the callout 😆