DEV Community

Abdumutal
Abdumutal

Posted on

C++ dagi maxsus belgilar

\n

\n - backslash n
Ushbu belgi string ichiga yoziladi. Bu belgi bor joydan yangi qatorga yoziladi. Masalan ⬇️

    cout << "Salom\n dunyo." << endl;

Salom
  dunyo.
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

\t

Backslash tab
Bu ham string ichida yoziladi va bu bo'lgan joy tab tugmasi bosilgada chiqadigan masofada joy bo'sh qoldirib ketiladi. ⬇️

cout << "olma\tbehi\tanor"

olma   behi   anor
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

\b

backslash b

cout << "olma\b bexi" << endl;

olm bexi
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu \b oldingi 1 dona belgini o'chirib yuboradi.

Top comments (1)

Collapse
 
heyumid profile image
Umid

Don't stopping!