DEV Community

Ali Orhun Akkirman for Açıklab

Posted on

Nouveau sürücüsünü pasif yapma

Bazı durumlarda nvidia sürücüsünden kaynaklı kernel hataları ile karşılaşılabilmektedir. Örneğin USB üzerinde çalışma yapılırken /var/log/syslog üzerinde anlamsız KERNEL hataları ile karşılaşabilirsiniz.

İlgili hata kaydında genellikle ekran kartı ibaresine benzer ifadelerin yer alması bu konuda problemin ekran kartı ile ilgili olabileceğini gösterebilir.

Çözüm olarak Linux üzerindeki varsayılan sürücü'nün kullanılması ve dağıtımlar ile gelen Nouveau'nun kara listeye alınması önerilebilir. Tabi yükselerek gelen Nvidia'nın kendi sürücünün kurulması için de bu adımlarım yapmak önşart gibi düşünülebilir.

Ubuntu 18.04, Debian 9 ve 10, Pardus 17.x ve 19.x'te çalışmaktadır.

Özet ile çalışmada aşağıdaki iki satır modprobe altında blacklist oluşturmalıdır. Yapılan iş özetle nouveau modeset'ini 0'a çekmek ve nouveau'yu blacklist'e eklemektir.

sudo bash -c "echo blacklist nouveau > /etc/modprobe.d/blacklist-nvidia-nouveau.conf"
sudo bash -c "echo options nouveau modeset=0 >> /etc/modprobe.d/blacklist-nvidia-nouveau.conf"
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu adımdan sonra initramfs'in tekrar güncellenmesi gerekmektedir. Bu adım olmazsa grub ekranında elle kapatmanız gerekir ki bu otomatik bir sistem için mantıksızdır.

sudo update-initramfs -u
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

İşlemin geçerli olabilmesi için sistemi yeniden başlatmanız gerekli ve yeni ayarlara sahip initramfs ile sistemin başlatılmasıdır.

sudo reboot
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Sistem bu adımdan sonra nouveau olmadan başlatılacaktır. Bu nedenle çözünürlük ile ilgili problemler yaşamanız olasıdır. Bu gibi durumlar için nvidia'nın sürücüsünü kurmanız gerekmekte.

Ex nihilo nihil fit

Top comments (0)