DEV Community

Ali Orhun Akkirman for Açıklab

Posted on

 

SAMBA DC üzerinde Koşullu DNS Yönlendirici oluşturma

SAMBA DC üzerinde çeşitli durumlarda "Conditional DNS Forwarding" (Koşullu DNS Yönlendirme) oluşturmanız gerekebilir. Bu işlem özetle kısaca belirli bir alanadı zone'unu aratırken belirteceğiniz DNS sunucularına sormanızı sağlayacaktır.

Bu işlem için SAMBA DC'nin BIND DLZ modunda çalışması gerekmektedir. Bind'ın kullandığı named.conf dosyasında ise aşağıdaki gibi bir içerik eklenmelidir.

zone "yonlenecek.com" {
         type forward;
         forwarders { DNSIPADRESI1; DNSIPADRESI2; };
};
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu şekilde SAMBA üzerinde bulunan DNS sunucusuna yonlenecek.com talebi geldiğinde forwarders olarak eklenen DNS sunucularına yönlenecektir.

Top comments (0)

An Animated Guide to Node.js Event Loop

>> Check out this classic DEV post <<