DEV Community

Gürkan Biçer
Gürkan Biçer

Posted on

.DS_Store Dosyalarını Oluşturmayı Devre Dışı Bırakmak

Son derece masum, ancak bir o kadar sinir bozucu bir dosya olan .DS_Store dosyaları; aslında MacOS işletim sisteminde kullanıcının dokunduğu dosyalar ve klasörlerle ilgili metadata tutmakla görevli. Bu veriler dosya isimleri, ikonlar, klasör ayarları vb. bilgilerdir.

Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

.DS_Store dosyalarının oluşmasını devre dışı bırakmak için, Terminal'i açıp, aşağıdaki komutu uygulamanız yeterlidir.

defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores true

Nasıl Aktif Edilir?

.DS_Store dosyalarının oluşmasını tekrar aktif etmek için, Terminal'i açıp, aşağıdaki komutu uygulamanız yeterlidir.

defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores false

Mevcut .DS_Store Dosyaları Nasıl Silinir?

Terminal'i açın ve kullanıcınınızın home dizininde kalın. Yani pwd komutu uyguladığınızda /Users/gurkanbicer gibi kendi klasörünüzde olmalısınız. Aşağıdaki komutu uyguladığınızda tüm alt klasörlerdeki .DS_Store dosyalarını temizleyecektir.

find . -name ".DS_Store" -print -delete
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Geçenlerde bununla ilgili bir olay da oldu. Acilen işlem yapılması gerektiğini söyleyen, zaafiyet içeren IP adreslerinin ve zaafiyet sebeplerinin yer aldığı bir zarf teslim aldım. İlgili devlet kurumu, .DS_Store dosyalarını zaafiyet olarak nitelendirmiş ve internete açık bir şekilde durmaması gerektiğini belirtmiş. Aciliyet sebebini ve ne gibi bir güvenlik sorununa yol açabileceğini henüz anlayamadım ama o da heralde .DS_Store dosyalarından haz etmeyen biri heralde -_- Kağıt, zarf ve zaman kaybından başka bir şey değildi. Neyse ki, dosyaları temizleyip, zaafiyeti giderdim (!)

Eğer ki bu bir .git klasörü olsaydı ya da herhangi bir kimlik bilgisi içeren klasör olsaydı, aciliyet sebebi son derece anlaşılabilir olurdu.

Top comments (0)