Abu Bakar Wase

Working in tech as Software Engineer.