DEV Community

Ali Orhun Akkirman for Açıklab

Posted on

Centos SSH bağlantısında dil sorunu

İngilizce Centos sisteme Türkçe Pardus üzerinden SSH uygulaması ile giriş yaparken dil problemleri ortaya çıkabilmekteidir. Bunun nedeni Türkçe Pardus sistem üzerinde SSH istemci ayarlarında dil ile ilgili parametrenin karşı tarafa iletilmesidir.

Bunun çözümü için ya sunucu (CentOS) tarafında ya da istemci (Pardus) tarafında değişiklik yapılması gerekmektedir.

1. İstemci (Pardus) üzerinde:

/etc/ssh/ssh_config dosyası üzerinden ilgili satırın başına diyez koyabilirsiniz:

SendEnv LANG LC_*
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

2. Sunucu (CentOS) üzerinde:

/etc/ssh/sshd_config dosyası üzerinden ilgili satırın başına diyez koyabilirsiniz:

AcceptEnv LANG LC_*
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Florebo quocumque ferar

Top comments (0)