DEV Community

Zeki Ahmet Bayar for Açıklab

Posted on • Updated on

Windows Server Üzerinde SQLite Kurulumu

SQLite bilindiği gibi çokça tercih edilen bir veri tabanı yazılımı. Diğer veri tabanı yazılımlarına göre daha sade olması ile öne çıkan SQLite'ın Microsoft Server 2016 üzerinde bir Powershell scripti içerisinde nasıl kullanılacağını beraber inceleyelim.

Versiyon kontrolü

Bu aşamada sistemimizle alakalı bazı versiyon bilgilerini öğreneceğiz. Bu bilgiler bize bir sonraki adım olan indirme adımında hangi SQLite versiyonunu indireceğimize karar verirken yardımcı olacak.

PS> [IntPtr]::Size 

8
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

komutu sisteminizin kaç bit görmemize yardımcı olur. Bu komuttan 8 çıktısını alıyorsanız 64, 4 çıktısını alıyorsanız 32 bit bir sisteme sahip olduğunuz anlamına gelir.

PS> $PSVersionTable


Name              Value                                                                                                               
----              -----                                                                                                               
PSVersion           5.1.14393.693                                                                                                           
PSEdition           Desktop                                                                                                              
PSCompatibleVersions      {1.0, 2.0, 3.0, 4.0...}                                                                                                      
BuildVersion          10.0.14393.693                                                                                                          
CLRVersion           4.0.30319.42000                                                                                                          
WSManStackVersion       3.0                                                                                                                
PSRemotingProtocolVersion   2.3                                                                                                                
SerializationVersion      1.1.0.1      
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

komut çıktısında ise ihtiyacımız olan CLRVersion bilgisi. Örneğin yukarıdaki çıktı için bu bilgi bize .NET 4.0 sürümünü kullanmamız gerektiğini ifade ediyor.

Uygun SQLite Sürümünün İndirilmesi

SQLite indirme bağlantısına giderek edindiğimiz versiyon bilgilerine göre sistemimize uygun SQLite sürümünü indirelim. Bu işlem tarayıcı ya da komut satırı üzerinden gerçekleştirilebilir.

image

PS> [Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
PS> Invoke-WebRequest -Uri "https://system.data.sqlite.org/blobs/1.0.114.0/sqlite-netFx45-binary-bundle-Win32-2012-1.0.114.0.zip" -OutFile C:\Windows\Temp\sqlite.zip
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Sıkıştırılmış dosya indirildikten sonra arayüz ya da komut satırı üzerinden ilgili dizine çıkartılmalıdır.

mkdir C:\Windows\sqlite
Expand-Archive C:\Temp\sqlite.zip -DestinationPath C:\Windows\sqlite
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

İndirilen Dosyanın Sisteme Eklenmesi

İndirilen SQLite dosyasının aşağıdaki gibi sisteme eklenmesi gerekmektedir.

PS> Add-Type -Path "C:\Windows\sqlite\System.Data.SQLite.dll"
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)