DEV Community

Rümeysa Öz for Açıklab

Posted on • Updated on

Netex, Sertifika'nın Güncellenmesi

  • Netex Server'ın IP adresinin değişmesi, sertifika süresinin dolması gibi durumlarda sertifikanın güncellenmesi gerekmektedir.

  • Sertifikanın güncellenmesi gerekmektedir ve bu adımlar izlenir:

‼️ Eğer Server'ın IP adresinde bir değişim var ise ilk 3 adım yapılır, yoksa bu adımlar atlanır.

1) Netex Server'ın kurulu olduğu makinenin terminali açılır ve /opt/netex/keys dizinine gidilir:

# cd /opt/netex/keys
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

2) Şu komut ile dizinde bulunan sertifikalar listelenir:

# ls
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

3) Ardından şu komutlar sırasıyla çalıştırılarak netex.pem ve netex.key sertifikaları silinir:

# rm netex.pem
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
# rm netex.key
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

4) Netex Sensör'ün kurulu olduğu makinenin terminali açılır ve /opt/netex-sensor/certs dizinine gidilir:

# cd /opt/netex-sensor/certs
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

5) Şu komut ile dizinde bulunan sertifika listelenir:

# ls
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

6) Ardından şu komut çalıştırılarak netex.pem sertifikası silinir:

# rm netex.pem
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

7) Son olarak sertifikanın güncellenmesi için şu komut çalıştırılır:

# sensor update cert
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

8) Böylece sertifika güncellenmiş olur ve sertifika problemi çözülür.

Top comments (0)