DEV Community

mtdemircan for Açıklab

Posted on

Politika ile Dosya Transferi

Liman üzerinden politika detaylarına girin ve "Dosya Transferi" ni seçin.

Screenshot from 2021-09-01 11-35-16

Yükleme Tipi: Web'ten, SMB'den veya Bilgisayar'dan yükleme yapabilirsiniz.

Dosya Tipi: Arşiv veya dosya seçebiliriz.

Hedef Yolu: İstemcilerde dosyanın gitmesini istediğiniz yol.

Dosya Sahibi: Dosyanın Linux izin sistemi tarafından tanınacak sahibi. Örneğin: 'root'

Dosya Grubu: Dosyanın Linux izin sistemi tarafından tanınacak grubu. Örneğin: 'root'

Dosya izin modu: Dosyanın Linux izin sistemi tarafından tanınacak izin modu. Örneğin: '600'

Örnek Kullanım

Bilgisayardan jpeg dosya transfer örneği.

Screenshot from 2021-09-01 11-41-53

Eğer dosya izin modunu 770 yapsaydık dosya sahibi root olduğu için dosyayı okuyamayacaktık.

dosya izin modu

en soldaki rakam 'user' izinleri
ortadaki rakam 'group' izinleri
sağdaki rakam 'others' izinleri

örn:
7=111(ikilik taban)=rwx
5=101=r-x
0=000=---

Top comments (0)