DEV Community

mtdemircan for Açıklab

Posted on

Politika ile Kullanıcıya veya Gruba Komut Çalıştırma Yetkisi Verme

Liman üzerinden Domain eklentisi-> politikanız->
politika detaylarından "Yetkili Kullanıcı" altında
"Komut İçin İzin Ver" kısmını doldurun.

Screenshot from 2021-09-01 11-56-48

Kullanıcı adı: Yetki vermek istediğimiz kullanıcı

Grup adı: Yetki vermek istediğimiz grup

Komut: Yetki verdiğimiz kullanıcının veya grubun çalıştırabileceği komut.

Bu komutu parolasız çalıştırmaya izin ver: Komutu çalıştırmadan önce parola isteyip istemeyeceğini seçin.

Örnek Kullanım

taha adlı kullanıcıya "apt" komutunu çalıştırma yetkisi verme.

Screenshot from 2021-09-01 13-53-57

Top comments (0)