DEV Community

Ali Orhun Akkirman for Açıklab

Posted on

PostgreSQL Sürümleri ve Dağıtımlar

PostgreSQL kullanmak için iki farklı yöntem bulunmakta. Bu yöntemlerden birisi PostgreSQL'in kendi web sayfasındaki depodan kullanmak, bir diğeri ise dağıtımların kendi depolarından kullanmak.

Bu yazı yazılırken, yani 3 Ocak 2020 tarihli depo sürümlerini kullandığım için zamana göre oluşabilecek değişiklikleri tekrar kontrol etmenizde fayda var. Bu yazı kıyaslama ve temel bilgilendirme için yazılmıştır.


Ubuntu

Ubuntu'nun kendi deposunda aşağıdaki gibi sürümler kullanılmakta olup, 11, 12 ve 13 sürümlerini resmi depodan kullanabilirsiniz.

https://packages.ubuntu.com/search?keywords=postgresql
https://www.postgresql.org/download/linux/ubuntu/

Ubuntu 16.04

Sürüm: 9.5

Ubuntu 18.04

Sürüm: 10

Ubuntu 20.04

Sürüm: 12


Debian

Debian'ın kendi deposunda aşağıdaki gibi sürümler kullanılmakta olup, 11, 12 ve 13 sürümlerini resmi depodan kullanabilirsiniz.

https://packages.debian.org/search?keywords=postgresql
https://www.postgresql.org/download/linux/debian/

Debian 9 Stretch

Sürüm: 9.6

Debian 10 Buster

Sürüm: 11

Debian 11 Bulleye

Sürüm: 13


Centos

Centos'un kendi deposunda aşağıdaki gibi sürüm kullanılmakta olup, 11, 12 ve 13 sürümlerini resmi depodan kullanabilirsiniz.

https://pkgs.org/download/postgresql
https://www.postgresql.org/download/linux/redhat/

Centos 7

Sürüm: 9.2


PostgreSQL Sürümleri

PostgreSQL sürümlerinin ilk ve son olarak duyurulma tarihleri aşağıdaki gibidir:

  • Sürüm 13 - 24 Eylül 2020 - 13 Kasım 2025
  • Sürüm 12 - 3 Ekim 2019 - 14 Kasım 2024
  • Sürüm 11 - 18 Ekim 2018 - 13 Kasım 2023
  • Sürüm 10 - 5 Ekim 2017 - 13 Kasım 2022
  • Sürüm 9.6 - 29 Eylül 2016 - 13 Kasım 2021

Özetle hangi PostgeSQL sürümünü kullanmayı düşünüyorsanız onu iyi araştırıp seçiminizi yapmanız en güzeli olacaktır.

Top comments (0)