DEV Community

Rıdvan Tülemen for Açıklab

Posted on

Ubuntu 20.04 üzerinde Ruby on Rails Kurulumu

Yusufreis programı için oluşturduğumuz Rails Sunucu için kurulum ve çalıştırma adımları aşağıda anlatıldığı gibidir.

Dosyaların İndirilmesi

Öncelikle Sunucunun dosyaları indirilir.

git clone https://github.com/starbuckr/railsserver
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Daha sonra projemizin bulunduğu dizine girip, gerekli paketler yüklenir.

cd railsserver
sudo apt install ruby ruby-dev ruby-bundler nodejs npm libsqlite3-dev zlib1-dev
sudo npm install yarn -g
yarn install --check-files 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Rails Sunucunun Ayarlarının Yapılması

Eğer hali hazırda kullandığınız Ruby versiyonu 2.5.5 değilse, Gemfile içerisindeki ruby '2.5.5' satırını değiştirmeniz gerekir. Örnek olarak eğer Ruby versiyonunuz 2.7.0 ise bu şekilde düzenlememiz gerekir.

ruby '2.7.0'
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Paketleri kurduktan sonra Rails sunucunun Gem ve veritabanı ayarları yapılır.

sudo bundle install
rails db:migrate
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Sunucuyu Çalıştırma

Sunucuyu çalıştırmak için, dosyaların bulunduğu klasörde rails server veya rails s komutu çalıştırılır.

rails s
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Eğer sunucunuza, aynı ağdaki başka bir makineden bağlanmak isterseniz, çalıştırırken kullandığı ip adresini değiştirmeniz gerekir.

rails s -b 0.0.0.0
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Daha sonrasında o ağa bağlı herhangi bir cihazdan bu sunucuya erişebilirsiniz. Örnek olarak, Ubuntu Server makinemizin ip adresi 192.168.1.56 ise, tarayıcınızdan 192.168.1.56:3000 adresine girerek sunucuya erişebilirsiniz.

Top comments (0)