DEV Community

Ali Orhun Akkirman for Açıklab

Posted on

Ubuntu üzerinde PostgreSQL 13 kurulumu

Ubuntu sunucu sürümleri üzerinde PostgreSQL 13 kurabilmek için Ubuntu'nun kendi depoları yeterli değildir. Bu yazı yazıldığında resmi depolarda Ubuntu 18.04 için 10.x, Ubuntu 20.04 için 12.x sürümleri bulunmaktadır. Ubuntu sistemler üzerinde Postgresql 13.x kullanabilmek için aşağıdaki komut ile temel kurulum işlemine başlayabilirsiniz:

Öncelikle postgreSQL'in resmi deposu eklenebilir. Bunun için Ubuntu sürümünüzü girmeniz veya aşağıdaki komuttaki gibi $(lsb_release -cs) komutunu kullanmanız gerekmektedir:

sudo sh -c 'echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt $(lsb_release -cs)-pgdg main" > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list'
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu komut ile depo eklenmesine rağmen anahtar ekli olmadığı için yükleme işlemi yapılamayacaktır. Depo kullanımında anahtar eklemek için:

wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Artık sistem üzerinden depoya erişim sağlanabilmektedir. Bunun için depoyu local sisteminizle eşitlemeniz yeterlidir.

sudo apt update
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu adımdan sonra istediğiniz postgreSQL sürümü ne özellikle bu yazının konusu olan 13 sürümünü yüklemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

sudo apt -y install postgresql-13
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ad astra

Top comments (0)