DEV Community

Ali Orhun Akkirman for Açıklab

Posted on

vma.lzo formatındaki sanal imajların çevrimi

Proxmox kendi içerisinde vma.lzo formatında imajlar oluşturmaktadır. Bu imajların raw formatına ve sonrasında istenilen formata dönüşümü için proxmox debian deposunda bulunan pve-qemu-kvm paketine ihtiyaç duymaktadır.

Bu paketi proxmox'un sürümüne göre farklı sürümlerde kullanabilirsiniz.

Örneğin proxmox 6.x sürümü için ilgili depoyu ve anahtarını indirmeniz gerekmektedir. Kurumsal olmayan depoyu sisteminize eklemek için aşağıdaki komutları yazmanız gerekmektedir.

sudo echo "deb http://download.proxmox.com/debian/pve buster pve-no-subscription" > /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list
sudo wget -O- "http://download.proxmox.com/debian/proxmox-ve-release-6.x.gpg" | apt-key add -
sudo apt update
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Daha sonrasında gerekli paket indirilir

sudo apt install pve-qemu-kvm
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Hepsinden bağımsız olarak lzo formatını açmak için normal Debian ve Pardus depolarında bulunan lzo paketi de yüklenir.

sudo apt install lzo
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Öncelikle xxx.vma.lzo isimli dosyanızı extract etmeniz gerekmektedir:

lzop -d xxx.vma.lzo
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu adımdan sonra elinizde vma formatında bir dosya bulunmaktadır.

vma extract -v xxx.vma yeniklasor01
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Tüm bu işlemlerin sonunda belirttiğiniz klasörde (yeniklasor01) raw uzantılı bir sanal imajınız bulunmaktadır. Bu işlem sonucunda tabi ki çok daha büyük disk alanı kaplamakta olup muhtemelen disk dolması ile ilgili sorunlarla kaşılaşmanız olasıdır.

İlgili raw formatını qcow2'ye çevirmek için ise aşağıdaki şekilde qemu-tools paketini yüklemeniz gerekmektedir:

sudo apt install qemu-utils
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu adımdan sonra raw dosyalarınızı aşağıdaki şekilde;

  • qcow2'ye çevirebilirsiniz:
qemu-img convert -O qcow2  xxx.raw  xxx.qcow2
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • vmdk'ya çevirebilirsiniz:
qemu-img convert -pO vmdk xxx.raw xxx.vmdk
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ex nihilo nihil fit

Top comments (0)