DEV Community

loading...

Image Processing MATLAB Mean ve Median Algoritması (Örnek)

berkayakcay profile image Berkay AKÇAY Originally published at Medium on ・1 min read

Örneklerimizde 3×3 filter, ve siyah beyaz bir resim kullanılmıştır.

Görüntü ve sinyal işleme konularında, gürültü temizlemek için kullanılan yöntemlerdir. Amaç parazitleri kaldırmaktır. Filtre uygulandıktan sonra resimde bulunan ve komularından belirgin şekilde ayrılan piksel’leri tespit edilerek temizlenmesi sağlanır.

more1…

more2…

Mean Filter Algoritması

Amacımız;

  • Resminizi pixel pixel okumak.
  • Her pixel’in etrafında bulunan n kadar uzaklıktaki pixellerin değerleri toplamının ortalamasını almak.
  • Yeni resimde aynı konumdaki pixele bulduğumuz ortalamayı atamak.

Median Filter Algoritma

Amacımız;

  • Resminizi pixel pixel okumak.
  • Her pixel’in etrafında bulunan n kadar uzaklıktaki pixellerin median değerini bulmak.
  • Yeni resimde aynı konumdaki pixele bulduğumuz median değerini atamak.

Discussion (0)

pic
Editor guide