DEV Community

Berkay AKÇAY
Berkay AKÇAY

Posted on • Originally published at Medium on

Image Processing MATLAB Mean ve Median Algoritması (Örnek)

Örneklerimizde 3×3 filter, ve siyah beyaz bir resim kullanılmıştır.

Görüntü ve sinyal işleme konularında, gürültü temizlemek için kullanılan yöntemlerdir. Amaç parazitleri kaldırmaktır. Filtre uygulandıktan sonra resimde bulunan ve komularından belirgin şekilde ayrılan piksel’leri tespit edilerek temizlenmesi sağlanır.

more1…

more2…

Mean Filter Algoritması

Amacımız;

  • Resminizi pixel pixel okumak.
  • Her pixel’in etrafında bulunan n kadar uzaklıktaki pixellerin değerleri toplamının ortalamasını almak.
  • Yeni resimde aynı konumdaki pixele bulduğumuz ortalamayı atamak.

Median Filter Algoritma

Amacımız;

  • Resminizi pixel pixel okumak.
  • Her pixel’in etrafında bulunan n kadar uzaklıktaki pixellerin median değerini bulmak.
  • Yeni resimde aynı konumdaki pixele bulduğumuz median değerini atamak.

Top comments (0)