DEV Community

Davron
Davron

Posted on

What is Algorithm in C++?

Algoritm - ma'lum bir muammoni hal qilish yoki hisob kitob amalga oshirish uchun qo'llaniladigan protsess yoki qoidalar to'plami.

Algoritmlar odatda quyidagi belgilarga ega:

  • Input: 0 yoki bir necha inputlar;
  • Output: 1 yoki undan ortiq outputlar;
  • Aniqlik: Aniq va sodda instruksiyalar;
  • Cheklanganlik: Cheklangan miqdordagi instruksiyalar;
  • Effectiveness: Har bir instruksiyani umumiy jarayon uchun katta ta'siri bor.

Hayotiy misol:

Limonad tayyorlash jarayoni.

Image description

Dasturlashdan misol:

Image description

Top comments (0)