DEV Community

Davron
Davron

Posted on

Stack Data Structure part 1

Stack bu LIFO(last in first out) yoki FILO(first in last out) patterni bo'yicha ishlaydigan linear data struktura.

Image description

Image description

Image description

  • Bu Data strukturani stack deb nomlanishi sabab, bular haqiqiy to'plamdek ishlashidir misol uchun, kartalar va plastiklar to'plami kabi.

  • Stack bu cheklangan joyga ega abstract ma'lumot turidir.

  • Bu elementlarni qo'shish yoki olib tashlash imkonini beruvchu oddiy data struktura.

  • Tartib LIFO yoki FILO bo'lishi mumkin.

Digital example of stack:

Image description

Standart stack operations:

Image description

Image description

Top comments (2)

Collapse
 
gulomov21 profile image
gulomov21
( '_' )
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
Collapse
 
gulomov21 profile image
gulomov21

__hello world*__*