DEV Community

farrux7
farrux7

Posted on • Updated on

C++ tilida kutubxonalar

Bugun Qanday Mavzular bo'yicha gaplashamiz ?

Kirish:
/Kutubxonalar
/cout
/endl
\n
Kutubxonalar
Endi biz C++ kutubxonalari haqida gaplashadigan bo'lsak.
biz birinchi o'rinda harqanday ko'd yozish uchun dasturga kirganimizda kutubxonalarni koramiz.

<iostream>

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

C ++ kirish va chiqish asoslarini taqdim etadi
Cout
cout - "c" +"out" birikmalaridan qo'shilgan ya'ni buni kengaytmasi "c" bu C++ (C++ dasturlash tili), "out" bu "output" (Chiqarish).
;- C++ dasturlash tilida har bir operatordan so'ng ; nuqtali vergul qo'yiladi.
Misol uchun: cout << "Hello World!";

Endl va \n
endl - End Line (qator oxiri) bunda kursor qator oxirida bo'lib shundagina keyin keladigan amal keyingi qatorga tushadi. Chiqarish operatoridan keyin ; ni yozishni unutmang.
Yoki Yangi qatorni kiritish uchun siz quyidagi \n belgilarni ishlatishingiz mumkin. buni sayt ichida ya'ni "" ichida yozishingiz kerak bo'ladi.

#include <iostream>
using namespace std;
​
int main() {
  cout << "Hello World! UzbekDevs";
  return 0;
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Hozircha shular)).
@dawroun

Top comments (0)