loading...

Bootstrap phiên bản 4.5

getbootstrapvn profile image getbootstrap com vn ・2 min read

Download Bootstrap v4.5
Tải xuống Bootstrap v4.5.0 được biên dịch sẵn bạn có thể dễ dàng kéo thả với những dự án của mình. Gói phiên bản 4.5 này bao gồm:

Các gói CSS được biên dịch và rút gọn
Các plugin JavaScript được biên dịch và rút gọn
Bootstrap v4.5.0 chưa bao gồm tài liệu, tệp nguồn hoặc những file JavaScript tùy chọn nào (jQuery và Popper.js).

Các tập tin nguồn cho v4.5
Biên dịch Bootstrap 4.5 với liên kết của riêng bạn bằng cách tải xuống các tệp tài liệu Sass, JavaScript cùng tài liệu sử dụng. Phương thức này yêu cầu một số công cụ bổ sung:

Trình biên dịch Sass (Libsass hoặc Ruby Sass được hỗ trợ) để biên dịch CSS của bạn.
Autoprefixer cho tiền tố nhà cung cấp CSS.
Nếu bạn yêu cầu các công cụ build , tập tin đã bao gồm cho nhà phát triển Bootstrap và tài liệu của nó. Có khá nhiều tài liệu giúp bạn có cài nhình tổng hợp hơn được liệt kê bên dưới.

xem bài viết đầy đủ: https://getbootstrap.com.vn/blog/bootstrap-phien-ban-4-5

Discussion

pic
Editor guide