DEV Community

loading...
Kiểm Định An Toàn KV2 profile picture

Kiểm Định An Toàn KV2

Công ty Cổ Phần Huấn Luyện và Kiểm Định An Toàn KV2 ADD: 488/29/33 Phạm Văn Chiêu, Phường 16, Gò Vấp, Hồ Chí Minh Phone: 0901363748

Location Vietnam Joined Joined on  Personal website https://kiemdinhkv2.com/ twitter website
Work

CEO at Kiem Dinh An Toan KV2

loading...
Forem Open with the Forem app