DEV Community

NilufarBukhorova
NilufarBukhorova

Posted on • Updated on

C++da Variables and Data types

Data types

Int :

short, long, int (butun sonlar);

Real number :

float, double (kasr sonlar);

Character :

char (belgilar).

 • int age=14;
 • cout << age + 5 * 26 << endl; (144)
 • age= -15

Declaration

 • bu o'zgaruvchilarni e'lon qilish;
  • int son;

Assignment

 • bu o'zgaruvchiga qiymat o'zgartirish;
  • son=25;

Initalization

 • o'zgaruvchini e'lon qiish vaqtida birdaniga qiymat berish;
  • int boshqason = 16;

o'zgaruvchi nomi harflar, raqamlar va _ belgisidan iborat bo'lishi kerak.

 • int a=5;
 • int b=a;
 • int c=a+b;

int a;
float b; int a,c;
int c; float b,d;
float d;

Garbage value

 • declaration kiritilsayu, o'zgaruvchi miqdori kiritilmasa councilda chiqadigan taxminiy sonlar
  int a= 123.45 --> 123
  float a= 123 --> 123.00
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

int vazn = (int)[majburlash] 120.123

int a=10;
int b= a+10;
int c= a+b;int d+ a+b+c;

a=b=c=d=60

cin >>

 • o'zgaruvchini o'qiydigan komanda

char --> Ascii table

 • char belgi= 'a'

 • cout << (char) (belgi/3) << endl; [majburlash]

iomanip

 • input output manipulation, kutubxona

setw()

 • o'zgaruvchi uchun print qlishda bo'sh katakchalar so'raydi
  • cout << setw(15) << son << endl; [by default right-aligned]
  • cout << left << setw (15) << son << endl;

setfill('')

setw() orqali ajratilgan yacheykalarni belgilar bn to'ldiradi.

setprecision

 • double sonlarda anilashtirish vazifani bajaradi, ya'ni kasr sondagi nuqtadan keyin keluvchi sonlarni ham chiqazib beradi. Faqat nuqtadan keyingisiga ta'sir qiladi.
  • 24.16

fixed

 • setprecision komandasi birgalikda ishlatiladigan komanda bo'lib, uqta jooyida qolsin degan ma'noda keladi.

Top comments (0)