DEV Community

NilufarBukhorova
NilufarBukhorova

Posted on

Terminal komandalar part 3

alias nickname=''

 • bu komanda takroriy ishlatiladigan komandalar uchun yangi nickname (taxallus) beradi.

g++ main.cpp -o dastur && ./dastur

 • main.cpp nomli faylni compilatsiya qiladi va birdaniga ishga tushiradi.

nano

 • faylni terminalda ochadi

./..a.out

 • birdaniga bitta oldingi papkaga kirib, uning ichidagi ma'lumotni chiqaradi

include

 • kerakli kutubxonani chaqiradi. Masalan "iostream" (input output stream)

terminal = council

std

 • standart namespace

cout

 • std::cout, std namespaceni boshqalaridan ajratib turishi uchun ishlatiladi.

int main()

 • dasturga kirish uchun funksiya
 • int main() siz dastur ishlamaydi.

return 0

 • dastur muvaffaqiyatli bo'lganini aniqlashtirish uchun foydalaniladi.

"string"

 • qo'shtirnoq ichida yozilgan so'z va sonlar "string" deyiladi.

&&

 • komandalarni bir vaqtda birin ketin bajarilishini ta'minlaydi

// (ctrl+/)

 • // c++ dasturida izoh qoldirishda foydalaniladi

\n

 • new line = endl. Sonlar bn ishlamaydi.
 • \ backslash-- escape characters

Top comments (0)