DEV Community

Turan Kılıç
Turan Kılıç

Posted on

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

SWOT Analizi Nedir?

SWOT (Strength Weakness Oppurtunity Threat)

SWOT analizi, bir projenin, bireyin veya işletmenin genel olarak 4 ana başlıkta analiz edilmesidir. Bu analiz esnasında güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler ortaya çıkarılır. Bu analiz bir tablo şeklinde düşünülebilir.

SWOT Analizi Nedir

SWOT Analizi Ne İşe Yarar?

SWOT analizi temel olarak, karar alma aşamasında güçlü-zayıf yönleri, avantajlı-dezavantajlı noktaları hesaba katmaktır.

Belirlenen özelliklere göre verilmesi gereken kararın en doğru karar olmasını sağlar.

Böylelikle güçlü yönler ortaya çıkarılırken, zayıf yönler giderilebilir. Ayrıca pazardaki fırsatları değerlendirirken ortada bulunan tehditlerin önüne geçilebilmesi fırsatını da sunar.

SWOT Analizi Örneği

SWOT Analizi Nasıl Uygulanır?

Öncelikle her bir başlık kendi içerisinde sorgulanmalıdır. Yani güçlü yönler, zayıf yönler kendi alanında sorgulanmalıdır. Tek tek güçlü ve zayıf yönler belirlenmeli, buna göre fırsatlar ve tehditler belirlenmelidir.

Gerekli belirleme işlemlerini gerçekleştirirken dürüst ve objektif olunmalıdır. Aksi taktirde yapılan analiz sağlam olmayacaktır.

Analiz için her farklı alanın sorgusu aşağıdaki farklı örnek sorular ile yapılabilir. Bu sorular örnek niteliği taşımaktadır. Yani sorular çoğaltılabilir, değiştirilebilir veya duruma uygun hale getirilebilir.

Güçlü - Zayıf

Güçlü (Strength) Yönlerin Belirlenmesi

Güçlü yönler belirlenirken aşağıdaki sorular kullanılabilir:

 1. Bu ürün başka ürünlerin sahip olmadığı ne tür avantajlara sahip?
 2. Bu ürünün kullandığı fakat diğer ürünlerin kullanmadığı şeyler neler?
 3. Bu ürünü diğerlerinden farklı kılan şey nedir?
 4. Ürünün kullanmış olduğu kaynak maliyeti diğer ürünlerin kaynak maliyetinden düşük mü?
 5. Belirli bir iş için neden bu ürünü kullanmalıyım?

Zayıf (Weak) Yönlerin Belirlenmesi

Zayıf yönler belirlenirken aşağıdaki sorular kullanılabilir:

 1. Bu ürün diğer ürünlere göre ne tür dezavantajlara sahip?
 2. Diğer ürünlerin kullandığı fakat bu ürünün kullanmadığı şeyler neler?
 3. Bu ürünü diğerlerine göre eksiklikleri neler?
 4. Ürünün kullandığı kaynak diğer ürünlerin kaynak tüketiminde fazla mı? Fazla ise sebebi nedir?
 5. Neden bu ürün diğer ürünlere göre daha az seçiliyor/tercih ediliyor.

Fırsat - Tehdit

Fırsatların (Oppurtunity) Belirlenmesi

Fırsatlar belirlenirken aşağıdaki sorular kullanılabilir:

 1. Kullanılacak ürün sektöre uygun ve gelişime açık mı?
 2. Ürün, kendi dalında işleri kolaylaştırıyor mu?
 3. Diğer ürünlerin yapamadıkları bu üründe nasıl avantaja çevrilebilir?
 4. Diğer ürünlerin yapamadıkları şeyler / sahip olmadıkları özellikler neler?

Tehditlerin (Threats) Belirlenmesi

Tehditler belirlenirken aşağıdaki sorular kullanılabilir:

 1. Bu ürünün çalışmasını engelleyecek en büyük etken nedir?
 2. Bu ürün için gerekli kaynak ve insan gücü bulunduruluyor mu?
 3. Mevcut ve potansiyel ürünler, aynı soruna farklı çözüm arayışı içerisinde mi? Daha optimize yolları bulunuyor mu?
 4. Ürünün kullanım ömrü kısa mı? Ürünün kullanılacağı ortam değişken mi?
 5. Ürün ortaya koyulduğunda ne gibi problemler beklenmektedir?

SWOT Analizinin Sonucu Nasıl Değerlendirilir?

Değerlendirme

Gerekli sorular sayesinde oluşturulmuş alanların genel hali ortaya çıkartılmış olur (tablo-resim). Bu neticede değerlendirme aşamasında kullanılacak genel tablo içerisindeki alanlar üzerine aşağıdaki sorular sorularak değerlendirme yapılabilir.

 1. Güçlü yönler nasıl kullanılabilir?
 2. Zayıf yönler nasıl giderilebilir?
 3. Fırsatlar en iyi şekilde nasıl değerlendirilebilir?
 4. Tehditler nasıl ortadan kaldırılabilir/önlenebilir?

Böylelikle SWOT analizi gerçekleştirilmiş olur. Artık çıkarılacak ürünün, yapılacak projenin veya bulunan bireyin-firmanın güçlü-zayıf yönleri ve karşılaşabileceği fırsat-tehditler ortaya çıkarılmış olur.

Güçlü yönlere odaklanılmalı, zayıf yönler giderilmeli-geliştirilmeli, tehditler ortadan kaldırılmalı veya azaltılmalı, uygun fırsatlar değerlendirilmeli ve avantaja dönüştürülmelidir.

Top comments (0)