DEV Community 👩‍💻👨‍💻

Türker TUNALI ⚡
Türker TUNALI ⚡

Posted on

XMind 8 (Klasik) Kurulumu

https://dl3.xmind.net/xmind-8-update9-linux.zip adresinden indirilen XMind 8 güncel Zorin ve Ubuntu sürümlerinde yüklenirken "libwebkitgtk-1.0-0" paketi ile ilgili hata veriyor.

XMind 8 Update 9 kurulumu için zip klasörünü açtıktan sonra aşağıda ki adımlar izlenebilir.

sudo add-apt-repository 'deb http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main universe'
sudo apt-get update
sudo ./setup.sh

Kurulumdan sonra çalıştırmak için:
cd XMind_amd64/
./XMind

Not: XMind 8 Classic, XMind 8 Pro ve ZEN sürümlerine göre daha düzgün dışarı aktarma özellikleri sunuyor.

Top comments (0)

Dream Big


Use any Linode offering to create something unique or silly in the DEV x Linode Hackathon 2022 and win the Wacky Wildcard category.

Join the Hackathon <-