DEV Community

Cover image for Webb 3.0 vad kan vi förvänta oss?
Webb of Sweden
Webb of Sweden

Posted on

 

Webb 3.0 vad kan vi förvänta oss?

Web 3.0 är spännande teknik som kommer ta mer och mer plats i vårt internet.
Det handlar om tid innan det helt skiftar om till 3.0.

Du hittar såklart vidare information om hur du snabbar upp din hemsida här

Top comments (0)

DEV The only reason people scroll to the bottom... 
is because they want to read more.

Sign up for an account to bookmark, comment, and react to articles that interest you.