DEV Community

Abror
Abror

Posted on

C++ intro for starter 6

Assalomu alaykum!

Bugun biz siz bilan bugungi darsizmizda operatorlar haqida gaplashamiz.
Qani boshladik,

Bugunda dasrda Arifmetik,Qiymat berish,Taqqoslash,Mantiqiy va Bitwise operetorlari haqida bilib olamiz.

1) Arifmetik operatori

Image description
Bu operatorlarimiz xuddi matematika amallariga o'xshab bajariladi.

2)Qiymat berish operatori

Image description
Bu operatorimizni yuqoridagi suratda ko'rishingiz mumkin.

3) Taqqoslash operatori

Image description
Bu ma'lumotla0 sizga tushunish uchun oson deb o'ylayman,aslini olganda ham shunaqa sanaladi.

4)Mantiqiy operatori

Image description
Bu operatorni biz yuqori sinf matematika darsida ham ko'rganmiz masalan uning jadvali quyidagicha;

Image description
Shunaqa shaklda ishlanadi va buni biz keyingi dasturlarimizda qo'llashimiz mumkin.

5) Bitwise operatori

Image description
Bu operator haqida keyinchalik yana qaytib gaplashamiz albatta.

Bundan tashqari bizga kerak bo'ladigan operator bu increment va decrement sanaladi.
Bunda

++a  // Bu avval a=a+1 ya'ni a soniga 1 ni qoshib keyin qolgan amallarni bajaradi.
a++  // Bunda esa avval amallar bajarilib keyin 1 qo'shiladi.
//Bularni farqi juda katta ahamiyatga ega sanaladiotl
/*Shuningdek,*/ --a va a-- // operatorlari ham xuddi shu zaylda amalga oshib boradi.
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bugun shu mavzular haqida gaplashdik.@dawroun

E'tiboringiz uchun rahmat!__

Top comments (0)