DEV Community

Abror
Abror

Posted on

C++ intro for starter 6

Assalomu alaykum!

Biz bugungi darsda Conditional operator ya'ni Ternary operator haqida gaplashamiz.

Iltimos quyidagi jadvalga diqqat bilan e'tibor berishingizni so'rayman!

Image description
Bu jadvalda siz ko'rishingiz mumkinki,albatta operatorimizda ikki xil shaklda ishlash ko'rsatilgan va siz bunga o'zingiz guvoh bo'lishingiz.

Condition ? true : false bu ifodada agar condition to'gri bo'lsa , consolega true chiqaradi maboda agar shart bajarilmasa,consolega esa false ifodasini chiqaradi.
Masalan quyidagi kod orqali yanada yaxshiroq tushunishingiz mumkin.

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
int a,b; // Butun son kiriting.
cin>>a>>b;//Bunda masalan a=5,b=6
cout<<(a>b? a:b);// 5>6 bu to'g'ri emas va output=6

  return 0;
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bugun shu mavzular haqida gaplashdik.@dawroun

E'tiboringiz uchun rahmat!__

Top comments (0)