DEV Community

Emre Karabulut for Açıklab

Posted on

Chronyd ile ntpdate Senkronizasyonu

Redhat Sistemlerde ntpd servisi yerine kullandığımız chrony servisi gerekli kurulumlar ve ayarlamalar...

Öncelikle chrony paketini yüklüyoruz.

yum install chrony

/etc/chrony.conf dosyası içerisinde aşağıdaki gibi belirtilen subnet'e yetki sağlanmalı:

allow 10.20.30.0/24

Fakat bu kurulum ile ntpdate komutu ile çağırmaya çalışırsanız no server suitable for synchronization found hatası alınmaktadır. Aşağıdaki komutta strata too high hatası gözlemleniyor. Nedeni de senkronize edilecek bir sunucu bulunamaması.

ntpdate -dv 10.20.30.123

Bunu çözümü için /etc/chrony.conf dosyası içerisinde var olan "pool" satırını silip aşağıdaki satırları eklemek gerekiyor.

server 127.127.1.0
allow 127.0.0.0/8
local stratum 10

Bu adımdan sonra servisi yeniden başlatmanız gerekiyor.

systemctl restart chronyd

bios zamanı da eşitlemek için aşağıda ki komutu gireriz.

hwclock --systohc

Windows üzerinden de login olunabilmesi için:

mkdir /var/lib/samba/ntp_signd

chown root:chrony /var/lib/samba/ntp_signd

chmod 750 /var/lib/samba/ntp_signd

Sonra chrony.conf içine aşağıdaki satırlar eklenmesi gerekiyor.

bindcmdaddress AYNI IPADRESİ
ntpsigndsocket  /var/lib/samba/ntp_signd

İyi Çalışmalar

Açık Kaynak Yazılımları

Top comments (0)