DEV Community

Ali Orhun Akkirman for Açıklab

Posted on

EAP ayarlarının kontrol edilmesi

Freeradius veya herhangi bir radius ayarlarının yapıldığı bir sistemde kontrol etmek istenirse eapol_test isimli araç kullanılabilir. Bu araç için genellikle eapoltest isimli paket kullanılmakta. Kullanımı ise oldukça basit olmakla birlikte PEAP üzerinde bir örnek yapmak istiyorum:

PEAP test yapılandırması

PEAP testi için aşağıdaki yapılandırma kullanılabilir:

network={
 ssid="eduroam"
 key_mgmt=IEEE8021X
 eap=PEAP
 pairwise=CCMP TKIP
 group=CCMP TKIP WEP104 WEP40
 phase2="auth=MSCHAPV2"
 identity="ali"
 anonymous_identity="administrator"
 password="Passw0rd"
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu dosya içeriği örneğin eaptest1.cfg olarak bir yere kaydedilmesi gerekmekte. Özellikle gerçek sistemlerde bir deneme yapılıyorsa SSID'nin düzenlenmesi gerektiği gibi düz freeradius üzerinde değiştirmeye gerek duyulmamaktadır.

EAP metodu, pairwise ve grup değerleri istendiği gibi seçilebilmektedir. PEAP seçildi ise örneğin MSCHAPv2 seçilmesi de önerilmektedir. Bunların yanında identity yazan kısım LDAP üzerinde kayıtlı bir hesap ve password olarak parolası verilmesi gerekmekte. Ayrıca anonymous_identity de LDAP üzerinde olması gerekmektedir.

EAP test işleminin yapılması

EAP test işlemini yapmak da oldukça basit. Aşağıdaki komut kullanılabilir:

eapol_test -c ./eaptest1.cfg -a 192.168.1.55 -p 1812 -s bir
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu komutta biraz önce oluşturduğumuz dosyanın adresi verilip, freeradius sunucusunun IP adresi verilerek, Auth portu belirtilmesi gerekmektedir. Ve tabi ki client.conf'a yazılmış olan secret anahtarının da -s parametresi ile verilmesi gerekmektedir.

Tüm ayarlar doğru yapılırsa sonu aşağıdaki gibi biten bir yazı ortaya çıkar:


Encapsulating EAP message into a RADIUS packet
 Copied RADIUS State Attribute
Sending RADIUS message to authentication server
RADIUS message: code=1 (Access-Request) identifier=9 length=186
  Attribute 1 (User-Name) length=15
   Value: 'administrator'
  Attribute 4 (NAS-IP-Address) length=6
   Value: 127.0.0.1
  Attribute 31 (Calling-Station-Id) length=19
   Value: '02-00-00-00-00-01'
  Attribute 12 (Framed-MTU) length=6
   Value: 1400
  Attribute 61 (NAS-Port-Type) length=6
   Value: 19
  Attribute 6 (Service-Type) length=6
   Value: 2
  Attribute 77 (Connect-Info) length=24
   Value: 'CONNECT 11Mbps 802.11b'
  Attribute 79 (EAP-Message) length=48
   Value: 0209002e1900170303002301e2c81d5d2a7efd98f88593de3a5dc5332f23e46b479b205dc35f8d288e4bed83144e
  Attribute 24 (State) length=18
   Value: 9cc2ebe394cbf21161fe5416c712dc7c
  Attribute 80 (Message-Authenticator) length=18
   Value: ab8e595388b5cebe5a4d7846c60f7806
Next RADIUS client retransmit in 3 seconds
EAPOL: SUPP_BE entering state RECEIVE
Received 175 bytes from RADIUS server
Received RADIUS message
RADIUS message: code=2 (Access-Accept) identifier=9 length=175
  Attribute 26 (Vendor-Specific) length=58
   Value: 0000013711348078fd32c9a41a1a42f122791c442b8c8b64e7ed529e9df14b8f56cb534aa586ba2009b47b858c6fd9071a5506aae148b055
  Attribute 26 (Vendor-Specific) length=58
   Value: 0000013710348dd2aa2b08fc674877b36dff3a79bf000534a594fdea060399bae335d07a184b2196fa2d78c7789f0c0f43fec5de7d830975
  Attribute 79 (EAP-Message) length=6
   Value: 03090004
  Attribute 80 (Message-Authenticator) length=18
   Value: a9ce4ee637f2880be1a3b4d45f20e313
  Attribute 1 (User-Name) length=15
   Value: 'administrator'
STA 02:00:00:00:00:01: Received RADIUS packet matched with a pending request, round trip time 0.00 sec

RADIUS packet matching with station
MS-MPPE-Send-Key (sign) - hexdump(len=32): 1f bc 7b 64 f0 c6 97 dc 3a 26 0b 9f ec e5 74 0f 42 15 1b 1a 02 ad 1b 66 db de 48 5f 8c d1 ad ab
MS-MPPE-Recv-Key (crypt) - hexdump(len=32): 3e 3a 22 1a 86 97 96 32 9e bd 84 4c 82 11 65 2d fe ce 00 34 af d2 df dc 7b 5e 1c 19 57 ec 98 a9
decapsulated EAP packet (code=3 id=9 len=4) from RADIUS server: EAP Success
EAPOL: Received EAP-Packet frame
EAPOL: SUPP_BE entering state REQUEST
EAPOL: getSuppRsp
EAP: EAP entering state RECEIVED
EAP: Received EAP-Success
EAP: Status notification: completion (param=success)
EAP: EAP entering state SUCCESS
CTRL-EVENT-EAP-SUCCESS EAP authentication completed successfully
EAPOL: IEEE 802.1X for plaintext connection; no EAPOL-Key frames required
WPA: EAPOL processing complete
Cancelling authentication timeout
State: DISCONNECTED -> COMPLETED
EAPOL: SUPP_PAE entering state AUTHENTICATED
EAPOL: SUPP_BE entering state RECEIVE
EAPOL: SUPP_BE entering state SUCCESS
EAPOL: SUPP_BE entering state IDLE
eapol_sm_cb: result=1
EAPOL: Successfully fetched key (len=32)
PMK from EAPOL - hexdump(len=32): 3e 3a 22 1a 86 97 96 32 9e bd 84 4c 82 11 65 2d fe ce 00 34 af d2 df dc 7b 5e 1c 19 57 ec 98 a9
No EAP-Key-Name received from server
WPA: Clear old PMK and PTK
EAP: deinitialize previously used EAP method (25, PEAP) at EAP deinit
ENGINE: engine deinit
MPPE keys OK: 1 mismatch: 0
SUCCESS
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)