DEV Community

Ali Orhun Akkirman for Açıklab

Posted on

Freeradius üzerinde PEAP ve LDAP ayarları

Freeradius üzerinde PEAP kullanarak LDAP üzerindeki kullanıcılarla giriş yapılabilmesine yönelik düzenli bir içeriğin olmadığını fark ettim. Aslında geçmiş zamanlı Ubuntu üzerinde çeşitli yazılar olmasına rağmen özellikle CentOS ve RPM tabanlı sistemlerde hiç bulamadığımı söylemek isterim. Bu belge boyunca için CentOS 7 ve benzerleri üzerinde örnekler yapacağımı belirtmek isterim.

Belge süresince yapacaklarımızı anlatırsam, Öncelikle LDAP kaynağına (örneğin Aktif Dizin) kendimizi dahil ediyoruz. Sonrasında başka bir yazıda bahsettiğim sertifikaları hazırlıyoruz. Sonrasında freeradius üzerinde ayarları tamamlıyoruz.

Sunucumuzu domaine ekleyelim

Bu adım için önelikle freeradius paketinin yüklenmesi ile başlayabiliriz.

yum install freeradius freeradius-ldap
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Daha sonrasında domaine eklenme konusunda domainin adresini /etc/resolv.conf dosyası içerisinde "nameserver IPADRES" olarak ekledikten sonra gerekli paketleri kurabiliriz.

yum install samba winbind krb5-workstation samba-winbind-clients
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Paketler yüklendikten sonra samba ayarlarını yapmak gerekmektedir. /etc/samba/smb.conf dosyası içeriğini aşağıdaki gibi yapmanız gerekmektedir.

Bu dosya içinde sadece ACIKLAB yazan yerleri domain workgrup adı, ACIKLAB.LAB yazan yerleri de kendi domaininize göre düzenlemeniz gerekiyor. 4 yerde domain, 1 yerde workgrup bulunduğunu belirtmek isterim.

[global]
    workgroup = ACIKLAB
    security = ads
    realm = ACIKLAB.LAB
    domain master=no
    local master=no
    preferred master=no
    load printers=no
    printing=bsd
    printcap name=/dev/null
    disable spoolss=yes

    idmap config * : backend = tdb
    idmap config * : range = 300000-301000

    idmap config ACIKLAB.LAB:backend = ad
    idmap config ACIKLAB.LAB:schema_mode = rfc2307
    idmap config ACIKLAB.LAB:range = 500-200000

    winbind enum users=yes
    winbind enum groups=yes
    winbind use default domain=yes 
    winbind nested groups=yes
    winbind refresh tickets=yes
    winbind offline logon=yes
    template shell=/bin/false
    client use spnego=yes
    client ntlmv2 auth=yes
    encrypt passwords=yes
    restrict anonymous=2
    log file=/var/log/samba/samba.log
    log level=2
    dcerpc endpoint servers=remote
    ntlm auth = mschapv2-and-ntlmv2-only
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu ayarı yaptıktan sonra aşağıdaki komut ile servisleri yeniden başlatıp domainde bildiğiniz bir kullanıcının çekilip çekilemediğini kontrol etmeniz gerekmektedir.

systemctl restart smb 
kinit administrator@ACIK.LAB 
net ads join -k
systemctl restart winbind
wbinfo -i ali
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Eğer bir sorun yoksa ilk ve en önemli aşamayı geçtiğimizi söyleyebilirim. AYrıca kerberos ile ilgili dosya hakkında bilginiz varsa o kısmı kendinize göre doldurmanızı da önermekteyim ama çok detaya girmemek için bu başlığa girmiyorum.

Kısaca bir test yapılması istenirse aşağıdaki komut ile operation completed successfully mesajını almak da arada güzel olabilir:

ntlm_auth --request-nt-key --domain=ACIKLAB.LAB --username=ali --password=Passw0rd
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Unutulmaması gereken ve CentOS için çok kaynak bulamadığım en önemli adım da aşağıdaki komutların da uygulanması. Ubuntu'da farklı isimlerde oluşturulduğu için dokümanlarda bu kısım karışmaktadır.

usermod -a -G wbpriv radiusd
chown root:wbpriv /var/lib/samba/winbindd_privileged/
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Sertifikaların hazırlanması

Bu kısım da oldukça önemli bir kısım olup ayrı bir dosyada bahsettim. Fakat bu kısımda var olan bir sertifika otoritesini kullanmaya yönelik başka bir yazı da hazırlayacağım.

https://dev.to/aciklab/freeradius-uzerinde-sertifika-olusturulmasi-nm

PEAP için modların ayarlanması

PEAP için en önemli kullanacağımız 3 mod bulunmakta. ldap, mschap ve eap modları.

LDAP modu

LDAP modu "/etc/raddb/mods-enabled/ldap" adresinde olup eğer oluşturulmamışsa siz oluşturabilirsiniz. İçeriği aşağıdaki gibi olmalıdır.

ldap {
    server = 'ldaps://192.168.1.180'
    identity = "cn=administrator,cn=Users,dc=aciklab,dc=lab"
    password = "Passw0rd"
    basedn = "cn=Users,dc=aciklab,dc=lab"
    base_filter = "(objectclass=user)"
#    filter = "(&(sAMAccountName=%{Stripped-User-Name:-%{User-Name}})(memberOf:1.2.840.113556.1.4.1941:=CN=wireless_corp,OU=Networks,DC=aciklab,DC=lab))"
    ldap_connections_number = 5
    timeout = 4
    timelimit = 3
    net_timeout = 1
    dictionary_mapping = ${confdir}/ldap.attrmap
    keepalive {
        idle = 60
        probes = 3
        interval = 3
    }
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu dosyada en önemli kısım server adresini düzgünce yazmak, identity ve parolasını doğru şekilde yazmaktır. Ve tabi ki basedn ve base_filter da temel kullanım olarak düzenlenmelidir. Bu konuları bilmiyorsanız LDAP ile ilgili çeşitli yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

MSCHAP modu

MSCHAP modu "/etc/raddb/mods-enabled/mschap" adresinde olup eğer oluşturulmamışsa siz oluşturabilirsiniz. İçeriği aşağıdaki gibi olmalıdır.

mschap {
    use_mppe = yes
    require_encryption = yes
    require_strong = yes
    with_ntdomain_hack = yes 
    ntlm_auth = "/usr/bin/ntlm_auth --allow-mschapv2 --request-nt-key --domain=ACIKLAB.LAB --username=%{%{Stripped-User-Name}:-%{%{User-Name}:-None}} --challenge=%{%{mschap:Challenge}:-00} --nt-response=%{%{mschap:NT-Response}:-00}"

}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu kısımdaki en önemli nokta da samba-winbind-clients paketi ile birlikte gelen ntlm_auth'in domain parametresindeki ACIKLAB.LAB'ı kendi domaininizle değiştirmenizdir.

EAP modu

EAP modu "/etc/raddb/mods-enabled/eap" adresinde olup eğer oluşturulmamışsa siz oluşturabilirsiniz. İçeriği aşağıdaki gibi olmalıdır.

EAP'ın PEAP algoritmasını kullanacağımız için süreç aşağıdaki gibi olmalıdır. "private_key_password" kısmı sertifikalarınızı oluştururken girdiğiniz parola olması gerekmektedir. Diğer kısımlar için sertifika adreslerinde bir oynama yapmadıysanız aynı kalmasında bir bahsur bulunmamaktadır.

eap {
    default_eap_type = peap 
    timer_expire   = 60
    ignore_unknown_eap_types = no
    cisco_accounting_username_bug = no
    max_sessions = 4096

    tls {
        certdir = ${confdir}/certs
        cadir = ${confdir}/certs
        private_key_password = birbir
        private_key_file = ${certdir}/server.pem
        certificate_file = ${certdir}/server.pem
        ca_file = ${cadir}/ca.pem
        dh_file = ${certdir}/dh
        random_file = /dev/urandom
        ca_path = ${cadir}
        cipher_list = "ECDH+AESGCM:DH+AESGCM:ECDH+AES256:ECDH+AES128:!aNULL:!MD5"
        #make_cert_command = "${certdir}/bootstrap"
        ecdh_curve = "prime256v1"
    }

    peap {
        default_eap_type = mschapv2
        copy_request_to_tunnel = no
        use_tunneled_reply = no
        virtual_server = "inner-tunnel"
    }

    mschapv2 {
    }
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bazı durumlar için güvenlik nedeniyle aşağıdaki satırların da eklenmesi önerilmektedir:

  tls_min_version = "1.0"
        tls_max_version = "1.2"
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Servis ayarlarının tamamlanması

Bu adım için "/etc/raddb/sites-enabled/" klasörü içerisinde bir dosyada, örneğin default isimli bir dosyada aşağıdaki gibi bir içerik tanımlanması gerekmektedir. Bu kısımda daha detaylı şeyler yapılabilir ama şimdilik detaya girmiyorum. Onun için "/etc/raddb/sites-enabled/default" dosyası içeriği için aşağıdaki gibi düzenleme yapılması gerekiyor:

  listen {
      type = auth
      ipaddr = *
      port = 1812
  }


authorize {
    preprocess
    auth_log
    suffix
    eap {
        ok = return
    }
    expiration
    logintime
}

authenticate {
    Auth-Type MS-CHAP {
        mschap
    }
    eap
}

session {
    radutmp
}

post-auth {
    Post-Auth-Type REJECT {
        attr_filter.access_reject
    }
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ayrıca aynı yerde "/etc/raddb/sites-enabled/inner-tunnel" isimli dosyanın içeriği de aşağıdaki gibi yapılması gerekmektedir:

server inner-tunnel {
    authorize {
        mschap
        suffix
        update control {
            Proxy-To-Realm := LOCAL 
        }
        eap {
            ok = return
        }
        ldap
        expiration
        logintime
    }

    authenticate {
        Auth-Type MS-CHAP {
            mschap
        }
        eap
    }

    session {
        radutmp
    }

    post-auth {
        Post-Auth-Type REJECT {
            attr_filter.access_reject
        }
    }
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu iki dosyanın düzenlenmesi sonrasında artık temel olarak servisimizin ayarları tamamlanmıştır.

Radius servisini kimler kullanacak?

Radius servisini kimlerin kullanacağını belirlemek için /etc/raddb/clients.conf dosyası içerisinde muhtemelen en son satırları aşağıdaki gibi subnet aralığı ve secret anahtarı girilebilir. Bu anahtar normal koşullarda router üzerine girilecektir.

client 192.168.1.0/24 {
    secret     = bir
    shortname = istemci1
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Radius servisinin çalıştırılması

Radius servisini debug yapmak için ayaküstü işlem(process) olarak çalıştırmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. Denemeniz bittiğinde kapatabilirsiniz ama kapattığınızda servisin çalışmayacağını unutmayın:

radiusd -XXX
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu şekilde başlattığınızda "Info: Ready to process requests" isimli bir logu görmezseniz yukarıda bir yerlerde hata logunu aratmanız gerekir. Bu mesajı görüyorsanız yapılandırmada bir hata bulunmamaktadır.

Ayrıca her şeyden eminseniz artık servis olarak da başlatabilirsiniz. Üstteki işlem ayakta ise sizi servis olarak başlatmayacağı için öncelikle işlemi durdurmanız gerekir. Sonrasında aşağıdaki komut ile servisi başlatabilirsiniz ve kontrol edebilirsiniz:

systemctl restart radiusd
systemctl status radiusd
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

EAP ayarlarının test edilmesi

EAP ayarlarının test edilmesi için ise aşağıdaki dokümanı inceleyebilirsiniz:

https://dev.to/aciklab/eap-ayarlarinin-kontrol-edilmesi-41lp

Top comments (0)