DEV Community

Turan Kılıç for Açıklab

Posted on

Error: Unable to connect kaptan server Hatası Çözümü

Merhabalar, eğer RPM tabanlı bir sunucu üzerinde kaptan koşturuyor ve tayfa makineniz üzerinde "tayfa -a" komutunun çıktısı içerisinde aşağıdaki hatayı alıyorsanız

unable to connect kaptan server

yapmanız gereken tek şey kaptan sunucunuzun üzerinde ki firewalld servisini kapatmaktır. Bunun için aşağıdaki komutlar çalıştırılır:

sudo systemctl stop firewalld.service
sudo systemctl disable firewalld.service 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Firewall servisi kapatılarak ve disable hale getirilerek tayfanın kaptana bağlantı kurabilmesi sağlanır.

Top comments (0)